Bóng đèn bẫy côn trùng Phillips 18w – 60cm chống vỡ/ kẻ thù của côn trùng có cánh

Bóng đèn 18w – 60cm Phillips
Kích thước: 60cm
Nguồn sáng: 18w
Mức UVA tối ưu (nor) : > 9.000 h
Mã sản phẩm: Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
Xuất xứ: Made in Poland

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758