BÓNG ĐÈN SKY F24W – HÌNH CHỮ U

BÓNG ĐÈN SKY F24W – HÌNH CHỮ U
Nguồn sáng: 24W
Mức UVA tối ưu (nor) : > 9.000 h
Kích thước: 31,5cm
Tên sản phẩm: FPL 24 BL
Mã sản phẩm: A/S 080 – 705 – 5557
Xuất xứ: Hàn Quốc

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758