Bóng đèn bắt muỗi FSL 15W-45CM (không chống vỡ)

BÓNG ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG FSL 15W-45CM KHÔNG CHỐNG VỠ

Nguồn sáng: 15w
Mức UVA tối ưu (nor): > 8.500h
Kích thước : 45cm
Tên sản phẩm: BL T8 F15W chống vỡ shatterproof
Xuất xứ: FSL

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758