BÓNG ĐÈN BẪY CÔN TRÙNG 6W x 22cm

BÓNG ĐÈN BẪY CÔN TRÙNG 6W x 22cm

  • Mức UVA tối ưu (nor) : > 8.500 h
  • Mức UVA tối ưu (nor) : > 8.500 h
  • Kích thước: 22cm
  • Tên sản phẩm: Actinic BL T5 F6W
  • Xuất xứ: FSL
0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758