Bóng đèn bắt côn trùng phillips 18w – 60cm. Bóng đèn bẫy côn trùng.

Bóng đèn bắt côn trùng phillips 18w – 60cm

Nguồn sáng: 18w.

Mức UVA tối ưu (nor) : >9000 h.

Model: Không chống vỡ.

Kích thước:60cm.

Tên sản phẩm : Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25.

Xuất xứ: phillips Ba Lan.

Bóng dùng cho tất cả các loại đèn diệt côn trùng.

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758