Bóng đèn bắt côn trùng FSL 20W-60CM

Nguồn sáng: 20W

Mức UVA tối ưu (nor) : > 8.500 h

Kích thước: 60cm

Tên sản phẩm: BL T8 F20W

Xuất xứ: FSL

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758