Thuốc diệt muỗi Cyper Green 35 EC

Thông tin cơ bản về thuốc diệt muỗi Cyper Green 35 EC

  1. Dạng chai: nhôm
  2. cách: 1 lít (không có chai 100ml)
  3. Có mùi nhẹ khi vừa mở nắp phun;
  4. Hoạt chất: Cypermethrin 35% w/v (tương đương 350g/l)
  5. Bảo hành : 2 năm từ ngày sản xuất.

Thông tin cơ bản về thuốc diệt muỗi Cyper Green 35 EC

  1. Dạng chai: nhôm
  2. cách: 1 lít (không có chai 100ml)
  3. Có mùi nhẹ khi vừa mở nắp phun;
  4. Hoạt chất: Cypermethrin 35% w/v (tương đương 350g/l)
  5. Bảo hành : 2 năm từ ngày sản xuất.

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758