Dầu trừ mối M-4 thuốc phòng chống mối gây hại

Thông tin chi tiết của dầu trừ mối M-4

  1. Hãng sản xuất: VIPESCO Việt Nam
  2. Thành phần: Beta-naphthol 1,  Fenvalerate 0.2%-  1.2%w/v
  3. Quy cách chai 480 ml
  4. Hạn sử dụng: 2 năm từ ngày sản xuất
  5. Công dụng: Diệt mối

 

0704127758
0704127758
Quỳnh Trang
0704127758
Kinh Doanh
0704127758